Habitatge Unifamiliar Aïllat a Sant Pere de Ribes, Barcelona

Autors: Mònica Fornt i Jaume Ratera
Data: 2004
Emplaçament: Sant Pere de Ribes, Barcelona
Ús: Habitatge Unifamiliar
Superfície:  260 m²

Projecte d’habitatge unifamiliar aïllat. El projecte té com a premissa la bona implantació de l’edifici tenint en compte tant la topografia i geometria de la parcel·la, l’orientació i les vistes. És per això que en tractar-se d’un terreny amb un fort pendent perpendicular al carrer, l’habitatge es va adaptant a aquest i consta de diferents nivells esglaonats entre si. L’habitatge es concep a través de 3 volums situant-se dos d’ells perpendiculars al carrer i el tercer en forma de T. El programa de l’habitatge es distribueix en Planta baixa (a dos nivells) i a la planta pis s’ubica l’estudi.
Les principals estratègies del projecte han estat, la bona orientació de les peces principals a façana sud, la minimització de l’excavació a través de la implantació per nivells de l’habitatge, la construcció d’un forjat sanitari i la coberta ventilada.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!