Rehabilitació d’edifici per a 3 apartaments turístics a Huesca

Autora: Mònica Fornt
Data: 2007
Emplaçament: Alins del Monte, Huesca
Ús: Habitatge plurifamiliar
Superfície: 445 m²

Projecte de rehabilitació de 2 habitatges entre mitgeres per convertir-los en apartaments turístics. Es tracta de dos edificis existents que es trobaven en un estat bastant precari, pel que fa a solidesa de l’edifici es refereix, motivat per l’entrada constant d’aigua a l’interior a causa del deficient estat de les cobertes. Es va realitzar, l’any 2006, una primera fase de consolidació dels edificis rehabilitant les cobertes i consolidant les façanes. La resta del projecte no s’ha realitzat encara.
El projecte de rehabilitació planteja convertir els dos habitatges actuals en 3 habitatges rurals. Com els edificis es troben entre dos carrers paral·lels a cotes diferents amb 2 plantes de desnivell, l’accés dels apartaments es planteja independentment els uns dels altres.
A destacar en la intervenció realitzada a les cobertes l’adaptació dels sistemes constructius locals a les cornises realitzades a base de diverses capes de maó massís, l’estructura de fusta laminada i la recuperació de les teules existents per a les noves cobertes.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!