Rehabilitació de façana a Sant Pere més alt, Barcelona

Autora: Valentina Li Puma
Data: 2008
Emplaçament: Carrer Sant Pere mes alt 39, Barcelona
Ús: Habitatge plurifamiliar
Superfície: 300 m²

Rehabilitació integral de la façana posterior en una finca de principis del segle XIX al barri de la Ribera, a Barcelona, ​​amb reconstrucció de les mènsules dels balcons, respectant la imatge original.

S’ha procedit a l’enderroc integral de l’estructura, que estava molt degradada i a la vora del col·lapse (mènsules en ferro totalment rovellades, pèrdua important de secció, caiguda de material) i s’ha procedit a la reconstrucció utilitzant la mateixa tècnica constructiva, amb perfileria metàl·lica embeguda en revoltons ceràmics. S’ha prestat especial atenció a la recuperació de tots els elements formals de la façana, com les mènsules en ferro, que, després d’haver recuperat la seva forma original, han tornat a la seva funció decorativa inicial. Pel que fa al color, es va redactar un estudi cromàtic basat en la carta de colors aprovada per l’Ajuntament de Barcelona, ​​formulant una proposta respectuosa dels aspectes estètics i formals del nucli antic de la ciutat.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!