Consultoria d’arquitectura ambiental Serveis

 

Servei destinat a professionals, despatxos d'arquitectura, interiorisme, empreses constructores, fabricants de materials, etc.

Treballem conjuntament amb els professionals perquè els projectes donin resposta a les noves exigències normatives i de sostenibilitat des de les primeres idees. Cada vegada més hem de ser conscients de les exigències ambientals cap al sector de l'edificació per disminuir l'impacte ambiental generat per l'ús dels edificis. Incorporar aquests criteris genera un valor afegit al projecte.

Fase prèvia:

Memòria ambiental prèvia d'anàlisi de les preexistències del lloc i pre-avaluació de les oportunitats que presenta l'emplaçament o situació actual de l'edifici (en el cas d'intervenció en un edifici existent) per reduir els consums energètics, d'aigua i materials en fase d'ús de l'edifici en un futur.

Fase de projecte

Definició de les estratègies adequades a cada intervenció per a la incorporació dels criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i bioarquitectura a projectes en curs.

- Ús d'eines informàtiques per a la realització de simulacions energètiques i d'assolellament d'edificis en projecte o existents per a la determinació de les alternatives de millores energètiques a incorporar al projecte:

  • Simulació termodinàmica d'edificis
  • Càlcul de la demanda energètica i optimització de la demanda, amb propostes de millora en envoltant, infiltració, control lumínic, control de proteccions solars, guanys interns, etc.
  • Estudis d'il·luminació natural i proteccions solars a través de modelització 3D i simulació dinàmica.
  • Estudi d'estratègies de ventilació natural.

- Anàlisi de l'impacte ambiental dels materials i solucions constructives proposades en el projecte i propostes i alternatives de millora.

- Assessorament BREEAM ÉS Nova Construcció.

- Estimació econòmica i de temps de retorn per a propostes d'optimització energètica.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!