Consultoria CTE i Normatives

 

Servei destinat a professionals, despatxos d'arquitectura, interiorisme, empreses constructores, fabricants de materials, etc.

Assessorament i comprovació del compliment de CTE I LOE, ACCESSIBILITAT, NORMATIVES URBANÍSTIQUES I SECTORIALS en projectes en curs, d'obra nova, reforma i rehabilitació.

Fase prèvia

Memòria de normatives aplicables en fase d'avantprojecte.


CTE
: Definició de l'àmbit d'aplicació de cada DB aplicable en el projecte en funció de l'ús de l'edifici, programa funcional, situació geogràfica, superfícies, etc. Determinació dels requeriments a tenir en compte previ al disseny de l'edifici que influeixin en la configuració arquitectònica en fase d'avantprojecte.

ACCESSIBILITAT: definició de necessitats d'adequació en quant a l'accés a l'edifici, itineraris i elements de l'edifici.

NORMATIVES URBANÍSTIQUES: estudi i definició de paràmetres de la Normativa Urbanística i Ordenances municipals aplicables a cada intervenció.

NORMATIVES SECTORIALS: requeriments a complir en la configuració arquitectònica dels espais del programa funcional segons l'ús de l'edifici / local.

NORMATIVA AMBIENTAL: definició de l'àmbit d'aplicació i requeriments d'altres lleis, decrets i ordenances municipals sobre eco eficiència, gestió de residus, energies renovables i estalvi d'aigua a tenir en compte en el procés de definició del projecte.

 

Fase de projecte

 

FASE-PROYECTO

  • Projecte bàsic:

Acompanyament tècnic en el disseny per al compliment dels requeriments de les normatives d'aplicació pel que fa a Funcionalitat i ús, accessibilitat i CTE.

- Assessorament i revisió de plànols d'arquitectura.

- Justificació de normatives en memòria de Projecte Bàsic amb fitxes o documents reconeguts.

- Redacció de Memòries completes de Projecte bàsic.

  • Projecte d'execució:

Acompanyament tècnic per al disseny de les solucions constructives i comprovació del compliment dels requeriments de cada DB del CTE en fase de projecte d'execució.

- Assessorament en la definició de les solucions constructives més adequades.

- Redacció de la Memòria Constructiva de Projecte d'execució i justificació de compliment de CTE SUA, HE, HR, HS, SI i SE dels elements que componen l'edifici mitjançant càlculs, documents i / o eines reconegudes. Coordinació amb els col·laboradors d'estructures i instal·lacions per a la redacció de la memòria.

- Justificació d'altres normatives i ordenances municipals d’eco eficiència, gestió de residus, energies renovables i estalvi d'aigua.

- Certificació energètica d'edificis.

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!