Serveis


Ens ocupem de que les nostres intervencions generin arquitectura sostenible i de baix impacte ambiental.
Estudiem les millors estratègies per a cadascuna de les nostres intervencions o serveis en els següents àmbits:

 

EMPLAÇAMENT I CLIMA, Característiques de l’entorn físic on s’implanta l’edifici que poden condicionar la intervenció des del punt de vista mediambiental: paràmetres climàtics, normativa urbanística, entorn urbà i característiques de les edificacions veïnes presents i futures i característiques de la topografia, terreny i sòl.

 

ENERGIA, Objectiu 2.020. Disminució de la demanda energètica un 20%, augment d’un 20% de l’ús d’energies renovables i augment del 20% eficiència dels equips. Disminució de la demanda energètica a través de l’aprofitament de les condicions locals, millora de l’envoltant de l’edifici, la incorporació d’energies renovables, equips més eficients i la gestió de l’ocupació i l’ús dels espais.

 

ico-agua

AIGUA, Incorporació de l’aigua com a recurs en el projecte a través de l’estudi real de la demanda en cada edifici, incorporació d’elements d’estalvi i aprofitament d’aigües pluvials o grises per a usos determinats.

 

MATERIALS I RESIDUS, Estudi de l’impacte ambiental dels materials tenint en compte la seva fabricació, el manteniment i cicle de vida. Ús de materials reciclats i reciclables. Minimització dels moviments de terres, entenent aquestes com un recurs, aprofitant-les en la mateixa obra o en unes altres. Minimització i gestió dels residus durant la fase d’obra

 

SALUT, L’habitabilitat dels espais com a finalitat principal de l’arquitectura, la salut, el confort i el benestar dels usuaris dels edificis. Ús de materials bio compatibles, saludables i sense components tòxics que s’emetin a l’ambient interior dels edificis.

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!