Per què Arquitectura i Entorn?

Perquè la bona arquitectura és condició necessària però no suficient per aconseguir un entorn físic adequat que garanteixi la qualitat de vida de les persones.

Perquè actualment els conceptes d’ARQUITECTURA, ENTORN i PERSONES no es poden separar entre ells.

L’Arquitectura (i la construcció, com la seva natural conseqüència) provoca uns canvis en l’Entorn que moltes vegades són irreversibles, és el seu enllaç amb les Persones. Elles, com a usuaris finals del producte, suporten les conseqüències de la seva modificació. No es tracta d’enfrontar-se al medi, cal adaptar-s’hi.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!