L’exposició a camps, ones i radiacions no és un fenomen nou, encara que no fa més de 50-70 anys que la tecnologia apareix a les nostres llars amb l’electricitat passant de corrent continu a altern i més tard el telèfon. A la fi del segle XX i sobre tot el que portem del segle XXI l’exposició ambiental ha augmentat de forma contínua i exponencial amb la irrupció d’Internet i la telefonia sense cable.

Tots estem exposats a una combinació complexa de camps elèctrics i magnètics febles, tant a la llar com a la feina, des dels que produeixen la generació i transmissió d’electricitat, els electrodomèstics i els equips industrials, als produïts per les telecomunicacions i la difusió de ràdio i televisió.

En els últims anys hi ha hagut una creixent preocupació social sobre els efectes que tenen els camps elèctrics, magnètics, els forns microones i els telèfons mòbils i les seves estacions base que es troben a les cobertes de molts edificis, sobre la salut.

Ja hi ha diversos projectes d’investigació tant de l’OMS (projecte CEM) Com de la UE. Actualment les directrius es basen en el principi de precaució. La normativa ha estipulat sempre uns paràmetres màxims de mesura que en funció de la quantitat es considerava perjudicial per a la salut. Avui dia els nous estàndards s’estan determinant a partir d’estadístiques (nombre d’afectats) i el concepte de motxilla tòxica (quantitats petites perjudicials combinades amb altres elements tòxics per a la salut).

Una de les normes de referència més restrictives que hi ha per mesurar els camps, ones i radiacions i així poder determinar si un espai és biocompatible o no és la Norma tècnica de Baubiologie que es basa en uns valors indicatius recomanables per a les zones de descans i de son dels habitatges (zones on el cos es recupera). Els camps, ones i radiacions a tenir en compte en un habitatge són els següents:

 1. Camps elèctrics alterns (baixes freqüències): Són els causats pels petits electrodomèstics i la instal·lació elèctrica. Per evitar-los hem de disposar d’una bona presa de terra de la instal·lació i podem desconnectar els aparells de l’habitació amb un interruptor en el conjunt d’endolls o en tota l’habitació. Per aïllar d’altres dependències existeixen pintures d’apantallament.
 2. Camp magnètic altern (Baixes freqüències): són els generats pels petits motors en un aparell, despertador ràdio amb cable, carregador de mòbil, etc. Sobretot haurem d’evitar tenir-los a la tauleta de nit, és a dir, no carregar el mòbil a la nit i tenir un despertador a piles. Si es vol una ràdio despertador, es pot situar lluny del llit, a 2 m de distància seria suficient, o simplement que funcioni a piles.
 3. Ones electromagnètiques d’altes freqüències: són les generades pel telèfon sense fil, el Router i el Wi-fi, els mòbils, etc.  El principal element a controlar és el telèfon sense fil, haurem llevar de l’habitació. Hi ha uns telèfons amb l’opció manera Ecodec que eviten l’emissió d’ones quan l’aparell està en stand-by. Pel que fa a la telefonia mòbil i Internet, és recomanable no dormir amb ell a l’habitació i apagar el Wi-fi a la nit. Per evitar l’entrada d’ones electromagnètiques de l’exterior, provinents de les torres de telefonia situada en edificis veïns es pot apantallar la façana orientada a ella. El més important són les finestres, una fusteria d’alumini seria suficient, i la resta es pot aplicar una pintura especial. Cal anar amb compte amb l’apantallament ja que si no es realitza bé pot aconseguir l’efecte contrari, rebotar les ones internes.            
 4. Camps elèctrics continus (electrostàtica): produïts pel frec entre superfícies. Evitar materials sintètics en el mobiliari i fibres artificials, utilitzar materials naturals i evitar l’ambient molt sec és la millor solució. També és important descarregar elèctricament el cos de tant en tant.
 5. Camps magnètics continus (magnetostàtica): Són els camps magnètics que generen els elements de ferro de mobiliari i elements dels edificis (molls de matalassos, acer en formigó armat, etc.).                                                           Utilitzar matalassos naturals i de làtex.                                                                                                                                           Disposar d’una bona presa de terra a l’edifici.
 6. Radioactivitat: Emesa per diferents materials que utilitzem com ara el granit, basalt i algunes argiles, i el gas radó.Les mesures per evitar la presència de radioactivitat són la incorporació d’una cambra sanitària ventilada (en reforma no sempre és possible), segellar possibles filtracions i ventilar les estances. Abans d’escollir un material es pot comprovar la seva radioactivitat amb un aparell especial.
 7.  Pertorbacions geològiques: camps magnètics i radiacions provinents del terreny en zones de falles, betes d’aigua i jaciments. Davant d’aquestes zones, no hi ha apantallament possible, així que la millor mesura és no dormir ni treballar sobre de les línies emissores. Per a això s’ha d’encarregar un estudi de geobiologia a persones especialitzades en això abans d’abordar un projecte.
 8. Ones acústiques: sorolls aeris i d’impacte.Aïllar l’espai de la font emissora del soroll i controlar la reverberació són les principals mesures a tenir en compte. Per saber com, pots consultar el nostre article:“Estratègies de defensa contra el soroll”.
 9. Llum: il·luminació artificial, llum i radiacions ultraviolades i infraroges.                                                                                       Tal com vam escriure en el nostre anterior article “La llum natural com a font de salut“, l’aprofitament de la llum natural i escollir una bona il·luminació artificial és primordial per evitar la electrocontaminació per l’efecte de la llum a casa. A tenir en compte l’espectre de la llum emissora, el parpelleig, la reproducció del color i el nivell de lux que produeix.

la Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (PACE), reunit a Kíev en el seu Comitè Permanent, ha demanat avui als governs europeus a adoptar “totes les mesures raonables” per reduir l’exposició a camps electromagnètics i en particular l’exposició dels nens i joves reconsiderant la base científica per a la determinació de les noves normatives i aplicar “el principi de precaució” quan l’avaluació científica no determina el risc per a la salut amb suficient certesa.

En el mateix sentit, per evitar la contaminació electromagnètica a les nostres llars recomanem realitzar les següents accions i / o canvis d’hàbits:

 • Desendollar els aparells elèctrics de corrent quan no s’utilitzen.
 • Evitar camps electromagnètics alterns i continus al llit, allunyant el radi despertador i no carregar el telèfon mòbil a la tauleta de nit.
 • Reduir les altes freqüències dins de casa, utilitzar telèfons amb cable, apagar el wifi i no deixar el mòbil durant la nit a l’habitació.
 • Evitar materials radioactius (granit, basalt i algunes rajoles ceràmiques) i ventilar els espais en el cas que els tinguem.

Un cop més ens adonem que amb pocs gestos quotidians podem aconseguir una llar més sa i lliure de contaminants.